برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2390)

2-31-1 تحقیقات خارج ازکشور1182-13-2 تحقیقات داخل کشور119فصل سوم121روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)1213-1 روش تحقیق :1233-2 جامعه و نمونه آماری:1233-3 ابزار جمع آوری اطلاعات:1233-4 مقیاس های پرسشنامه:1243-5 روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات:1253-6 روش تجزیه و Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (2389)

2-9-1- مرحله‌اول: خودشناسی28 2-9-2- مرحله دوم: تعیین جایگاه شرکت29 2-9-3- مرحله سوم : تهیه ابزار کار30 2-9-4- مرحله‌چهارم: داشتن استراتژی مناسب مطرح نمودن برند شرکت در جامعه312-10- مدیریت برند33 2-10-1- جایگاه مدیریت برند در چارت Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (2388)

2-12. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات342-13. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری362-13-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه)372-13-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2387)

مقدمههر شرکت در ساختار فعالیت خود چنانچه بقصد سود تاسیس شود حسب شرایط سرمایه گذاری و رشته مورد سرمایه گذاری دارای ریسک و بازده متفاوتی خواهد بود اما آنچه مسلم است که سرمایه گذاران در Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2385)

2-3- مشتری، وفاداری مشتری و رضایت مشتری202-3-1 تعریف مشتری202-3-2 وفاداری مشتری212-3-3 تعریف وفاداری242-3-4 اهمیت وفاداری262-3-5 مشتری وفادار272-3-6 وفاداری نسبت به عرضه کننده محصول292-3-7 دسته بندی انواع وفاداری302-3-8 مدل های وفاداری مشتریان402-3-9 رضایت مشتری422-4-کیفیت خدمات492-4-1 مفاهیم Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2383)

3-2. روش تحقیق 713-3. روش گردآوری اطلاعات723-4. گام های تحقیق 733-5. پایایی پرسشنامه 733-6روایی پرسشنامه 743-7. جامعه و نمونه تحقیق 753-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات76فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات4-1. مقدمه794-2. آمار توصیفی794-2-1. آمار Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2382)

2-5-2-التهاب در بازار طلا؛192-5-2-2-ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛202-5-2-3-ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی؛202-5-2-4-کاهش عرضه در بازار؛202-5-2-5-وجود تورم؛202-6-نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز212-6-1-نظام‎های مختلف ارزی212-6-1-1-نظام ارز شناور212-6-1-4-نظام Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله c (2381)

1-2مقدمه:122-2تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین :123-2اجزا زنجیره تامین:144-2مدیریت زنجیره تامین:155-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین :176-2 مدیریت تامین کنندگان :182-6-1انواع تامین کنندگان :192-6-2عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان :202-6-3ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان:212-6-4سطوح ارزیابی Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (2380)

1-10-4 .شعار تبلیغاتی:36فصل دوم:382-1 . مقدمه:392-2 . تاریخچه و مراحل شکل گیری برند:392-2-1 . تعریف برند:402-2-2 . اهمیت برند:412-2-3 . مزایای برند442-2-4 . اجزای برند موثر:452-2-5 . نقش های برند:472-3 . برندسازی:482-3-1 . نقص در Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2379)

2-10-3- پیشینه نگاشت های ادراکی فازی در ایران862-11- محیط نگاری پژوهش922-11-1- معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 92 فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه993-2- روش تحقیق993-3- مراحل انجام تحقیق1033-4- جامعه آماری1063-5- نمونه گیری تحقیق1063-6- روش ها Read more…